Voormalig internaat van de zeevaartschool, nu opvangcentrum van het Rode Kruis-Vlaanderen.